Minggu, 24 Februari 2013

ORANG ORANG YANG DICINTAI ALLAH

orang orang yang dicintai allah
Bismillahirrohmanirrohiim

Dalam Hadits Qudsi

1. Dari Abu Hurairah dari Nabi saw. bersabda : "Apabila Allah mencintai hamba, maka Jibril memanggil : "Sesungguhnya Allah mencintai Fulan, maka cintailah ia". Maka Jibril mencintainya. Lalu Jibril memanggil penghuni langit : "Sesungguhnya Allah mencintai Fulan, maka cintailah ia". Maka penghuni langit mencintainya, kemudian di bumi ia menjadi orang yang diterima". (Hadits ditakhrij oleh Bukhari).

2. Apabila Allah membenci seseorang hamba maka Allah memanggil Jibril : "Sesungguhnya Aku membenci Fulan dan dikumandangkan panggilan di langit; kemudian turunlah kebencian terhadapnya oleh penduduk bumi". (Hadits ditakhrij oleh Turmudzi).

3. Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda : "Sesungguhnya Allah Yang Maha Mulia dan Maha Besar berfirman: "Barangsiapa yang memusuhi waliKu, maka Aku telah mengumumkan perang kepadanya. HambaKu tidak mendekatkan diri kepadaKu dengan sesuatu yang paling Aku sukai dari pada sesuatu yang Aku fardhukan atasnya. HambaKu senantiasa mendekatkan diri kepadaKu dengan sunnat-sunnat sampai Aku mencintainya. Apabila Aku mencintainya maka Aku menjadi pandengaran yang untuk mendengarnya, penglihatan yang untuk melihatnya, tangan yang untuk menampar dan kaki yang untuk berjalan olehnya. Jika ia meminta kepadaKu, niscaya Aku benar¬ benar memberinya. Jika ia memohon perlindungan kepadaKu, niscaya Aku benar-benar melindunginya. Dan Aku tidak bimbang terhadap sesuatu yang Aku iakukan seperti kebimbanganKu terhadap jiwa hambaKu yang beriman yang mana ia tidak senang mati sedang Aku tidak senang berbuat buruk terhadapnya". (Hadits ditakhrij oleh Bukhari).


Dari hadits qudsi diatas diambil pelajaran sbb :

1. Bila seseorang mencapai kedudukan dicintai atau dibenci Allah maka Allah mengumumkan keseluruh penjuru langit melalui malaikat Jibril

2. Orang yang dicintai Allah, dapat ditengarai dari kecintaan penduduk bumi (manusia dan hewan, termasuk amuba, virus dll.) Orang ini tidak diganggu orang kecuali orang yang ingkar / pengikut setan. Bila ada yang memusuhi orang itu, Allah akan menolongnya dan memerangi musuh orang yang dicintai Allah. demikian pula sebaliknya.

3. Kita tidak boleh memfonis orang itu hina kecuali kita telah menerima pemberitaan dari Jibril melalui petunjuk / mimpi yang benar, bila tidak dan kita menghina orang yang dicintai Allah maka kemurkaan Allah menimpa kita.

4. Bila kita berlaku tidak adil pada seseorang yang Nampak tidak berarti, padahal Ia adalah kekasih Allah, maka kita akan berhadapan dengan Allah yang murka.

5. Cara mencapai kedudukan dicintai Allah adalah menjalankan semua yang diwajibkan dan mampu dikerjakan serta menjalankan sebanyak mungkin sunah sunahNya dan sunahsunah Rasul saw. Sampai turun pengumuman Allah melalui malaikat Jibril yang bisa kita terima bila ruh kita bersih. Wahyu ini biasanya turun pada yang bersangkutan dan jamaahnya, bisa juga turun pada orang yang tidak dikenal sebelumnya bila Allah menghendaki.

6. Orang yang dicintai Allah bisa dipakai penuntun hidup dan dimintai fatwa, karena ucapan dan perbuatannya dalam tuntunan Allah, seakan akan itu perbuatan Allah. Dialah pewaris nabi dan pengganti nabi. Kalau nabi itu diangkat Allah, maka pewarisnyapun diangkat Allah yang diumumkan pada seluruh penjuru langit.

Hadits : Dari Abu Hurairah betkata, telah bersabda Rasulullahsaw : “Barangsiapa yang taat kepadaku sungguh telah taat kepada Allah swt dan barang siapa yang ingkar kepadaku maka sungguh ia telah ingkar kepada Allah swt dan barang siapa yang taat kepada imam maka sungguh ia telah taat kepadaku dan barang siapa yang telah ingkar kepada imam makas ungguh ia telah ingkar kepadaku. (HR. IbnuMajahkitab Jihad babTaatil imam no. 2851, Muslim, 3417 ).

Q.S. As Sajadah ayat 24 Artinya : "Dan Kami jadikan di antara mereka itu Imam-Imam  yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami."

7. Jangan kita memaksa orang menghormati kita, padahal tidak ada pengumuman dipenjuru langit atas kemulyaan kita, nanti kita akan dipermalukan.


Tahapan cinta ini dimulai dengan :

a. Hina,
Pada kedudukan ini kita mengalami dihina orang, difitnah serta bentuk kedloliman lain. Bila kita bersabar seperti yang dicontohkan Rasulullah saw. Maka kedudukan kita akan naik menjadi:

b. Dikasihani.
Kita akan menemukan orang orang yang berbelas kasih pada kita atas penderitaan atau ketidak beruntungan kita

c. Disayangi.
Banyak orang menolong dan memberi hadiah, memberi salam, mendoakan atas kebaikan kita dan lain lain.

d. Dicintai.
Kita dicintai banyak orang seperti mereka mencintai saudaranya, anaknya atau orang tuanya.

e. Dirindukan
Kita dirindukan sebagaimana orang merindukan kekasihnya, tulus tanpa nafsu.
Semua kedudukan ini ada “surat keputusannya” dan diumumkan malaikat Jibril as. ke seluruh penjuru langit. Barang siapa yang ingin tahu kedudukannya, silahkan capai derajat ketinggian dengan mendekat pada Allah (irjiilarobbi) dan membersihkan hati secara nyata, dzikir sebanyak banyaknya dan dapatkan kabar yang dibawa malaikat Jibril.

Semoga Bermanfaat - Salam Ukhuwah Fillah
Judul: ORANG ORANG YANG DICINTAI ALLAH
Rating: 100% based on 99998 ratings. 4.5 user reviews.
By Annang Wibowo
Terimakasih Atas Kunjungan Sahabat... Silahkan tulis kritik dan saran di kotak komentar
Barakallahu Fiikum